International 24-hour Aikido Marathon

International 24-hour Aikido Marathon

Тренуватись 24 години без відпочинку. Випробувати свою волю. Дізнатись, чому ж айкідо так приваблює людей у всьому світі.

Побачити, що спільного, відмінного в тренуваннях айкідок у різних країнах.
Гарно провести час...
І все це за одну добу.
Не пропустіть!!!

Місце проведення: Студентська наб., 8, Uzhhorod, Ukraine, 88000
Дата і час: 1 квітня в 11 годині ранку до 2 Квітня о 12 годині
Подія на фейсбуку: facebook/event

Вчителя
1. Жденко Регулі 6 дан айкікай ( Брно ; Чехія)
2. Андреас Фалк 5 дан айкікай ( Стокгольм; Швеція )
3. Оке Пекккарінен 4 дан айкікай ( Мальмо ; Швеція )
4. Роберт Тлусчак 4 дан айкікай ( Гданськ ; Польща )
5. Мартін Швігла 4 дан айкікай ( Прага ; Чехія )
6. Мартін Франковіч 4 дан айкікай ( Кощіце ; Словаччина )
7. Сергій Заболотний 4 дан айкікай (Херсон ; Україна )
8. Матуш Панґрац 3 дан айкікай (Кощіце ; Словачинна )
9. Олександр Єрмаков 3 дан айкікай ( Зальцбург ; Австрія )
10. Дем'ян Цингарский 3 дан айкікай ( Скопьє; Македонія )
11. Михайло Рогач 3 дан айкікай ( Ужгород ; Україна )
12. Крістіна Біро 2 дан айкікай ( Будапешт ; Угорщина )
13. Ольга Стегура 2 дан айкікай ( Ужгород ; Україна )

Training 24 hours without rest. Try your will. Learn why Aikido attracts people all over the world. See what is common or different in aikido trainings in different countries.
Good time...
And all this in one day.
Don't miss !!!

Line-up:
1. Zdenko Reguli 6 dan Aikikai ( Brno ;Czech )
2. Andreas Falk 5 dan Aikikai ( Sweden; Stockholm)
3. Ake Pekkarinen 4 Dan Aikikai ( Malmö : Sweden )
4. Robert Tlusciak 4 dan Aikikai ( Poland ; Gdansk )
5. Martin Svihla 4 dan Aikikai ( Czech; Praha)
6. Martin Frankovic 4 dan Aikikai ( Slovakia ; Kosice )
7. Sergey Zabolotniy 4 dan Aikikai( Kherson : Ukraine ) 
8. Misha Rogach 3 dan Aikikai ( Ukraine ; Uzhgorod )
9. Matush Pangrac 3 dan Aikikai ( Slovakia ; Kosice )
10. Alexander Ermakov 3 dan Aikikai ( Austria; Salzburg)
11. Damian Cingarski 3 Dan Aikikai ( Skopje ; Macedonia )
12. Krystina Biro 2 dan Aikikai ( Hungary ; Budapest)
13. Olga Stegura 2 Dan Aikikai ( Uzhgorod ; Ukraine )